Liên kết website
THÔNG TIN HÀNG NGÀY
Thời tiết
Ngoại tệ
Giá vàng
0
0
0
0
Tốc độ 0km/h
Tầm nhìn 0km
Độ ẩm 0%
Áp suất: 0 atm
Bình minh 0
Hoàng hôn 0
Văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
16 /2018/QĐ-UBND 23/08/2018 Về việc sửa đổi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
15 /2018/QĐ-UBND 21/08/2018 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Bùi Minh Châu
14 /2018/QĐ-UBND 20/07/2018 Bổ sung Điều 1 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thườngtrên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020,định hướng đến năm 2030 Bùi Minh Châu
14 /2018/QĐ-UBND 20/07/2018 Bổ sung Điều 1 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Bùi Minh Châu
11 /2018/QĐ-UBND 18/06/2018 Về việc sửa đổi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bùi Minh Châu
Số: 07 /2018/QĐ-UBND 18/05/2018 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu
04 /2018/QĐ-UBND 09/02/2018 V/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 Hoàng Công Thủy
01 /2018/QĐ-UBND 10/01/2018 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Thư viện phát thanh
ĐƯỜNG DÂY NÓNG